Kvalitet

Kvalitet

Ansvarstagande är en hörnsten i vår verksamhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete gällande både produkt och produktion. Vi driver frågor om hållbarhet, klimatsmarta frakter och socialt ansvarstagande som kommer våra kunder och partners tillgodo på flera sätt. Vi samarbetar enbart med underleverantörer som kan uppvisa att de efterlever våra högt ställda krav.

För information om standarder och certifikat på produktnivå är du alltid välkommen att kontakta oss.